ZM Darts

Šípkarsky klub Zlaté Moravce

Propozície ZMŠL ONLINE ženy

Pravidlá ženská online liga

– turnaj prebieha počas celého týždňa (nedeľa 14.00 hod. – piatok 24.00 hod.) v tomto období musia hráčky prihlásené do turnaja odohrať všetky zápasy – registrácia do turnaja prebieha počas celého týždňa (do nedele 13.45 hod.!)

 – hráčky si medzi sebou dohodnú termín odohratia zápasu vopred

– každý prihlásený do turnaja je povinný odohrať všetky zápasy, v prípade že sa zápas neodohrá, nastáva kontumácia v prospech hráčky ktorá javila záujem o odohratie zápasu (resp. kontumácia v prípade nedodržania termínu) (v tomto prípade je potrebné doložiť screenshot z konverzácie) .. Zmenu termínu je potrebné nahlásiť súperovi minimálne 60 minút pred začiatkom zápasu – po odohratí zápasu v turnaji víťaz zápasu odošle do skupiny v messengeri výsledok zápasu (najlepšie screenshot so štatistikami)

– hráme 501DO : formát skupiny, na 2 víťazné legy

– hráme na nakka-online.com

– systém turnaja :        — do 6 zaregistrovaných – 1 skupina (každý s každým, prvé dve hráčky po odohratí skupiny hrajú finále- finálový zápas sa hrá na 3 víťazné legy! )

–6 a viac zaregistrovaných 2 skupiny (prvé dve postupujú do semifinále 1A-2B, 2A-1B)

– o poradí v skupine rozhodujú :        1. Počet bodov

            2. Rozdiel V/P legov

V prípade rovnosti rozhoduje rozhod na 9 šípok – zápas začína rozhodom na stred podľa steelových pravidiel. Ako prvá na stred ide hráčka ktorú nakka určila ako prvú

– maximálny limit kôl v hre je 30. Ak sa do 30 kola (t.j. 90 šípky) nerozhodne o víťazke, nasleduje rozhod na 3 šípky (highscore, hráčka s väčším hodeným číslom po súčte troch šípok vyhráva) do ktorého začína hráčka, ktorá začínala leg

Bodovanie :

Body v každom kole sú vypočítané ako súčet bodov za umiestnenie podľa tabuľky na stránke https://zm-darts.sk/propozicie-zenska-liga/. + 2 body za každé víťazstvo v turnaji + 2 body za každý vyhratý leg, + 5 bodov za každé hodené 20 a 19 – bingo, +5 bodov za zavretie do 18 šípky, +5 bodov za zavretie legu Bullom – v prípade získania bonusu je hráčka povinná ho nahlásiť hneď po odohratí zápasu a odoslaní štatistík – novinkou a viac menej motiváciou je získanie +5 bonusových bodov pre hráčku za najvyššie zavretie v danom turnaji – do celkového bodovania na konci dekády sa ráta 12 najlepších turnajov (z celkového počtu 13)

Follow by Email
Facebook