ZM Darts

Šípkarsky klub Zlaté Moravce

Propozície Ženská liga

Turnaje sa hrajú v šípkarskom klube v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičovej 441/1

Od 5.9.2020 do stavu keď bude odohratých 13. kôl hráme ZMŠL- ženy v sobotu so začiatkom o 20.00 hod. alebo v piatok, čo bude upresnené v komentári z posledného turnaja.

Zúčastniť ženskej ligy sa môže zúčastniť ktorákoľvek žena, ktorá príde v stanovenú dobu.

Pre ženskú ligu platí pravidlo, že turnaja sa môže zúčastniť hráčka, ktorá bude na turnaji min 15. min. pred začiatkom turnaja priamo v hracej miestnosti, kde bude zaregistrovaná v turnaji – hrať sa bude pokiaľ bude záujem minimálne 4. hráčiek.

Dopredu oznamujem, že príchod, čo i len s 1. min. oneskorením bez predošlého oznámenia sa nebude akceptovať ,v tomto bude nulová tolerancia.

Jediná výnimka neskorších príchodov je akceptovateľná po dohode s organizátorom, keď sa jedná o príchod hráčky z turnaja hraného v ten istý deň pod hlavičkou SŠF.

Ženská liga sa bude hrať od 20.00 hod. na stroji č.7 a ak bude možné aj na viacerých strojoch, ktoré budú v tom čase voľné.

Systém turnaja v ženskej lige budeme hrať vždy obojstranný v ktorom sa bude hrať hra 501 DO na dva víťazné legy a za stavu 1:1 rozhodujúci leg cricket. V prípade, že by uvedený systém nevyhovoval organizátor určí pravidlá odohratia turnaja.

Počas tejto dekády budeme hrať 7.9.2019 Región Západ Memoriál Dušana Šveca v Zlatých Moravciach a 26.10.2019 Master takisto v našom klube a tri ZLATOMORAVECKÉ TOPKY, kde budú hrať ženy samostatný turnaj v jednom pavúku a nasadzovanie do tohto pavúka bude podľa spoločnej tabuľky ZM-NO TOPKY, ktorú nájdete v tabuľke ženská liga.
Pri hre 501 DO za stavu 1:1 rozhodujúci leg sa hrá cricket.

Bodovanie:

Body v každom kole sú vypočítané ako súčet bodov za umiestnenie podľa tabuľky na tejto stránke + 2 body za každé víťazstvo v turnaji + 2 body za každý vyhratý leg, + 5 bodov za každé hodené 20 a 19 – bingo, + 10 bodov za zavretie do 5 kola pri hre 501 DO alebo cricket, + 50 bodov za zavretie do 4 kola pri hre 501 DO alebo cricket.

Hráčky ženskej ligy, ktoré sa zúčastnia počas programu NO-ZM TOPKY turnaja v Novákoch ,bude im zarátané vyššie bodové skóre v danom týždni, ktoré dosiahnu buď v Novákoch, alebo u nás na lige. Pokiaľ sa v týždni ,v ktorom budú hrať hráčky ženskú ligu v Novákoch ,doma hrať liga nebude , body prepadávajú a nebudú rátané do našich tabuliek a budú rátané len v Novákoch.

A keď budú hrať hráčky ženskej ligy v sobotu pred našou ligou aj na nejakom softovom turnaji pod záštitou SŠF – Regióne, Mastri, TOPKE, /ak budú v dresoch klubu/ budú im v ten deň zarátané lepšie body do tabuľky podľa Open bodovania.

Hráme v dekáde 13 turnajov, kde sa do konečnej tabuľky zaráta 12. najlepších výsledkov. Na konci dekády ak bude mať hráčka menej účastí ako 7. pozerá sa na ňu ako keby danú ligu vôbec nehrala a jej výsledky nemôžu ovplyvniť záverečnú tabuľku.

Začiatok turnaja – 1. kolo 5.9.2020 o 20.00 hod.
Koniec turnaja – 13. kolo je koncové kolo.

Umiestnenie Počet hráčov
1-8 9-16 17-32 33-64
1 120 150 180 210
2 80 110 140 170
3 50 80 110 140
4 30 60 90 120
5-6 20 40 70 100
7-8 10 30 50 80
9-12 20 40 60
13-16 10 30 50
17-24 20 40
25-32 10 30
33-48 20
49-64 10

.

CENY :

Ženská liga:
1. miesto  POHÁR + šampanské
2. miesto  POHÁR + šampanské
3. miesto  POHÁR + šampanské

Follow by Email
Facebook