ZM Darts

Šípkarsky klub Zlaté Moravce

Propozície I,II,III,IV liga

Zlatomoravecká liga – Turnaje v elektronických šípkach 
Turnaje sa hrajú v šípkarskom klube v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičovej 441/1
Od 4.9.2021 do 27.11.2021 hráme ZMŠL spravidla v sobotu so začiatkom  pre kohokoľvek kto má záujem hrať  bude otvorená štvrtá liga o 17.30 hod., tretia liga od 18.00 hod., druhá liga o 19.30 hod., prvá liga 20.30 hod., alebo v piatok, čo sa  upresňuje v komentári z posledného turnaja. Zúčastniť štvrtej ligy sa môže ktokoľvek kto príde v stanovenú dobu.
Pre každú ligu platí jedno nové pravidlo, čo znamená, že hráč bude na turnaji 15. min pred turnajom priamo v hracej miestnosti, kde bude zaregistrovaný v turnaji, alebo ho niekto po telefonickom kontakte zahlási, že v stanovený čas začiatku hrania súťaže  bude na mieste. Pre 13. kôl sa môže stať, že jeden hráč môže mať dve meškania na ligu, tretie meškanie hráč už nemusí oznamovať nebude akceptované ako aj príchod na turnaj bez predošlej registrácie min. 15. min. pred začiatkom svojej súťaže.

Registrovanie do každej súťaže je nutné 15. min pred jej začiatkom .

Jediná výnimka neskorších príchodov je akceptovateľná po dohode s organizátorom, keď sa jedná o príchod hráča z turnaja hraného v ten istý deň pod hlavičkou SŠF.
 • Spôsob ako budú hrať jednotlivé ligy :
 • IV. liga začne od 17.30 hod. hrať na siedmich strojoch.
 • III. liga od 18.00 hod. si preberie stroje č. 1,2 a začne hrať svoju ligu
 • II. liga od 19.30 hod. si preberie stroje č.5,6 a začne hrať svoju ligu
 • ženská liga od 20.00 hod. si preberie stroj č. 7
 • I. liga od 20.30 hod. si  preberie stroje č. 2,3

Systém turnaja V štvrtej lige budeme hrať podľa množstva hráčov na lige buď obojstranný pavúk alebo skupiny v ktorých sa hrá hra 501 DO na dva víťazné legy a za stavu 1:1 rozhodujúci leg cricket. Po ukončení skupín sa bude hrať play off, kde hrá 8. najlepších hráčov štvrťfinále potom semifinále, súboj o 3 miesto na tri víťazné legy a finále, kde sa bude hrať takisto na tri víťazné legy. V prípade, že by uvedený systém nevyhovoval organizátor určí pravidlá odohratia turnaja.

Systém postupovania zo skupín pre I,II,III. ligu je, že keď sa dohrá skupina tak v prvom rade sa určí poradie na základe počtu víťazstiev a potom platí pravidlo rozdielulu legov,potom vzájomného zápasu a keby bola zhoda vo vsetkom,tak sa hra 701 na 1 leg. 

Tretia liga bude hrať to čo prvé dve ligy, akorát s tým rozdielom, že bude hrať skupiny alebo len jednu skupinu vždy na dva víťazné legy a od semifinále na tri víťazné legy.

Prvá liga a druhá liga  bude hrať skupiny po 4. hráčoch, kde budú hráči do nich nasadení vždy systémom 1,3,5,7 a 2,4,6,8 z priebežnej  tabuľky a bude sa hrať o dve postupové miesta, kde si hráči zahrajú semifinále na tri víťazné legy a následne súboj o 3. miesto a finále takisto na tri víťazné legy. Zmena pri neúčasti hráčov druhej ligy, hráči, ktorí budú z inej ligy na hosťovaní v druhej nebudú hrať svoju súťaž. Prvá liga je uzavretou a v prípade neúčasti niektorého z hráčov budú hrať hráči jednu skupinu o štyri postupové miesta.

Počas tejto dekády, keď budeme hrať v Zlatých Moravciach ZLATOMORAVECKĚ TOPKY, kde budeme hrať všetci hráči v jednom pavúku bude  nasadzovanie do tohto pavúka bude podľa spoločnej tabuľky, ktorú nájdete v tabuľkách líg v spodnej časti v lište excelovského súboru.

Pri hre 501 DO za stavu 1:1 alebo 2:2 rozhodujúci leg sa hrá cricket.

Bodovanie: Body v každom kole sú vypočítané ako súčet bodov za umiestnenie podľa tabuľky na tejto stránke + 2 body za každé víťazstvo v turnaji + 2 body za každý vyhratý leg.Hráči a hráčky druhej, tretej a štvrtej ligy získavajú dvojité body keď budú hrať v na zlatomoraveckých TOPKÁCH. Na lige v Nováckej lige hráči a hráčky druhej, tretej a štvrtej ligy získavajú 1,5 násobok bodov a bude sa im rátať vyššie bodové skóre v danom týždni, ktoré dosiahnu buď v Novákoch, alebo u nás na lige.Keď bude hráč alebo hráčka štvrtej ligy, tretej ligy hrať vo vyššej súťaži  zaráta sa mu 1,5 násobka bodov, ale bude hrať len druhú ligu, tretiu ligu a svoju v ten večer nie. Keď budú hrať hráči prvej,druhej, tretej alebo štvrtej ligy v sobotu pred našou ligou aj na nejakom softovom turnaji pod záštitou SŠF – Regióne, Mastri, TOPKE, /poprosím v dresoch klubu/  budú im v ten deň zarátané lepšie body do tabuľky podľa Open bodovania a pre hráčov okrem prvej ligy aj 1,5 násobok bodov. Hráme v dekáde 13 turnajov, kde sa do konečnej tabuľky zaráta 12. najlepších výsledkov. Na konci dekády ak bude mať hráč menej účastí ako 7. pozerá sa na neho ako keby danú ligu vôbec nehral a priamo zostupuje o súťaž nižšie. Stále je cieľ vybudovať transparentný systém s čo najmenšou chybovosťou a po dekáde kto má záujem navrhnúť zmeny tak nech dá vedieť.Bodovanie do SK rebríčka je ako keby sa hrala ZM Topka.

Od 30.8.2021 sa bonusove body neratajú do tabulky,ale vytvára sa zvlášť súťaž v bonusoch,s vyhodnotením na konci dekády.

Pravidlá presunov medzi ligami.

 1. Posledný z vyššej ligy a prvý z nižšej vypadáva a postupuje. Ak sa uvoľní viac miest, tak môžu postúpiť viacerí až do naplnenia kapacity. Aj vypadnúť môžu viacerí ak je nadbytok hráčov(napr. z dôvodu zrýchleného postupu).
 2. Baráže: Hráč umiestnený vo vyššej lige o jedno miesto lepšie ako hráč(i) priamo vypadajúci hrá baráž s hráčom z nižšej ligy umiestneného o jedno miesto horšie ako hráč(i) priamo postupujúci. Baráž smerom hore nie je garantovaná napr. keď nie je s kým hrať s vyššej ligy. Baráž sa hrá na I.liga – 2 sety a set na 3 legy, II.liga – 2 sety a set na 3 legy, III.liga – 2 sety a set na 2 legy. Organizátor vyrozumie barážových hráčov po odohratí posledného kola a vyzve ich na odohratie baráže, kde pokiaľ nedôjde ku hre v poslednom kole, majú nárok na jeden náhradný termín. Baráž sa musí odohrať najneskôr do začiatku ďalšej dekády najnižšej ligy. Pokiaľ sa barážisti nedohodnú na termíne, tak termínom je posledné kolo dekády. Neúčasť v baráži sa berie ako prehra. Pri neúčasti oboch postupuje ďalší hráč v poradí z nižšej ligy.
 3. Zrýchlený postup do vyššej ligy: Ak hráč do 7. kola vrátane, v dekáde uhrá 3 víťazstvá, má právo postúpiť do vyššej ligy ešte v danej dekáde, ale svoje rozhodnutie musí oznámiť od situácie kedy nastala do utorka 23:59. Neskoršie rozhodnutie, alebo rozhodnutie v ďalších kolách sa neakceptuje. Ak sa hráč rozhodne postúpiť zrýchleným postupom, tak jeho bodová hodnota sa delí koeficientom 1,5. Hráč môže v rámci jednej dekády stihnúť aj viacej zrýchlených postupov. Zrýchlený postup je možný maximálne do druhej ligy.
 4. Zvláštne situácie:
 5. a) kto nemá nadpolovičnú účasť, berie sa, ako keby danú dekádu nehral, nemá nárok na odmenu ani na postup, alebo baráž do vyššej ligy, ale je priamo preradený do nižšej ligy.
 6. b) Kto oznámi, že nasledujúcu dekádu nebude chodiť, tak sa stáva hráčom IV. otvorenej ligy. V prípade ak hráč požiada o preradenie do nižšej ligy, tak organizátor určí do ktorej ligy zaradí hráča.
 7. c) Pokiaľ sa stretnú podmienky postupu, vypadnutiu, baráže smerom do vyššej, alebo baráže smerom do nižšej ligy, tak sa uplatňujú podmienky len smerom do vyššej, kde pokiaľ by došlo k neúčasti 4 a viac hráčov v I.,II.,III. lige, tak nie je posledná pozícia a ani baráž smerom do nižšej ligy.
 8. d) Ak pre neúčasť hráčov dôjde k posunu poslednej pozície, čiže vypadnutiu, tak pozícia, ktorá by mala vypadnúť sa môže tejto situácii vyhnúť tým, že má odchodené minimálne 12 kôl, neprihliada sa na neho ako posledného, ale ako barážového hráča v danej lige a vzniká mu barážová povinnosť.

.

A od  piatku 31.8.2018 sa zavádza hrešné a to znamená, že po vstupe do priestorov klubu v deň hrania turnaja sa jednej nadávke rovná 0,50 centov na renovácie klubových priestorov.

Začiatok turnaja -04.09.2021
Koniec turnaja

Umiestnenie Počet hráčov
1-8 9-16 17-32 33-64
1 120 150 180 210
2 80 110 140 170
3 50 80 110 140
4 30 60 90 120
5-6 20 40 70 100
7-8 10 30 50 80
9-12 20 40 60
13-16 10 30 50
17-24 20 40
25-32 10 30
33-48 20
49-64 10

.

CENY :

Prvá liga:
1. miesto  POHÁR + šampanské
2. miesto  POHÁR + šampanské
3. miesto  POHÁR + šampanské

Druhá liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské

Tretia liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské

Štvrtá liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské

Follow by Email
Facebook