ZM Darts

Šípkarsky klub Zlaté Moravce

História

Tak toto je jeden veľký príbeh krásneho športu v malom malebnom meste Zlaté Moravce.

  • V meste Zlaté Moravce sa šípky začali riešiť počas roka 1999, kedy sa začalo pravidelne stretávať asi sedem hráčov v podniku Trend na mestskom amfiteátri, kde sa na jednom hracom prístroji začalo trénovanie a následne s tým spojené menšie turnaje miestnych hráčov.
  • Rok 2000 bol začiatkom súťaženia aj mimo mesta Zlaté Moravce, kde hráči po roku spoločného hrania sa odhodlali zúčastniť aj topoľčianskej ligy a následne začali skúšať turnaje pod hlavičkou SŠF. V tomto roku sa začala hrávať aj zlatomoravecká šípkarska liga, ktorej počet hráčov pomaly narastal.
  • Rok 2003 mini skupina troch hráčov po pokúšaní sa urobiť určité zmeny v pôvodnej súťaži odchádza do reštaurácie U Štefanca, kde sa založila druhá šípkarská liga v Zlatých Moravciach pod taktovkou značky VR. U Štefanca sa od začiatku začína hrať na dvoch hracích automatoch, ale prvý rok bol v podstate také hľadanie a bádanie, či vôbec je možné vytvoriť novú klientelu, systém a pravidelnosť stretávania sa pri tomto športe.
  • V roku 2004 sa to celé zlomilo a po jednom roku a pol hrania dvoch líg sa ligy spojili a organizovaná súťaž sa hrávala len na jednom mieste v priestoroch U Štefanca.
  • V roku 2006 sa začalo hrávať na troch hracích automatoch a o ďalšie dva roky v roku 2008 prišlo v podniku k reorganizácii a presťahovaniu sa do inej miestnosti, kde prichádza v lige k hraniu na štyroch hracích automatoch a k tomu vysnívané nefajčiarske priestory.
  • V roku 2010 v Zlatých Moravciach pri stále sa zvyšujúcom počte hráčov sme ligu rozdelili a začali hrať I. a II. ligu.
  • V roku 2012 prišlo k ďalšej výraznej zmene a k prechodu súťaže na ul. Robotnícku do baru Oceán k jednému parádnemu chlapíkovi Dušanovi Švecovi, kde sa pokračovalo v tradícii počas turnajov bez cigariet, ale bolo to aj obdobie poklesu návštevnosti turnajov vrátili sme sa k formátu jednej ligy hranej na troch hracích automatoch.
  • Začiatok roka 2016 dochádza k ďalšej zmene, keď sme sa vrátili k projektu dve ligy a následne sme v tom istom roku prvý krát spustili projekt I., II., III. ligy. Tento rok bol aj rokom spustenia súťaženia na šiestich hracích strojoch.
  • V marci 2018 prišla nútená zmena a presťahovali sme sa na ul. Sládkovičovu 411/1 do priestorov šípkarského klubu Zlaté Moravce, čo je skutočne prelomová situácia v smerovaní zlatomoraveckých šípiek, nakoľko na Slovensku sme sa stali prvou ligou, ktorá pravidelne hrá a trénuje v šípkarskom klube a nie v nejakom zariadení, kde sú šípky druhotným záujmom.Rok 2018 znamenal spustenie projektu štyroch softových líg na siedmich hracích automatoch a spustenie steelovej ligy na šiestich terčoch.
  • A následne v roku 2019 po skúsenostiach zo softov rozdelenie steelovej ligy na I. a II. a možem sľúbiť, že neprestaneme pracovať ďalej……

VR 9.8.2019

V najbližšej dobe bude zaktualizovaná história aj časťou č. 2 – na základe úspechov klubu a jeho hráčov.. 😀

Follow by Email
Facebook