Zlatomoravecká steelová liga – Turnaje v klasických steelových šípkach
Turnaje sa hrajú v šípkarskom klube v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičovej 441/1
Od 6.102019 do 13.5.2019 hráme ZMŠSL vždy v stredu so začiatkom o 18:00 hod. Zúčastniť sa môže ktokoľvek kto má záujem, kde nie je rozdiel medzi registrovanými a neregistrovanými hráčmi. V danej dobe sa odohrá 13. turnajov, kde sa každému hráčovi bude rátať 12. najlepších výsledkov.

Systém turnaja V tejto lige sa budú hrať skupiny, kde vždy podľa počtu zúčastnených bude zvolená stratégia postupu zo skupiny a následne KO pavúk, kde prehratý v turnaji končia a nehrajú zápasy o umiestnenie. Hrať sa bude hra 501 DO  (ukončenie políčkom s dvojitou hodnotou), kde napr., keď bude počet hráčov medzi 16.-32. sa bude hrať v skupinách na dva víťazné legy a potom štvrťfinále na tri víťazné legy, semifinále na štyri víťazné legy  a finále na päť víťazných legov. Počas skupín ako aj celého turnaj platí pravidlo, že prvý vyhlásený hádže na stred ako prvý hráč.

Novinka : Prvý šesť kôl bude vlastne kvalifikáciou do budúcej prvej ligy, ktorú začneme spolu s druhou ligou hrať od siedmeho kola tejto dekády teda od 17.4.2019, kedy prvých osem hráčov po šiestich kolách bude hrať prvú ligu a ostatní druhú ligu, kde po odohratí 13. kôl budú vyhodnotení prví traja z obidvoch líg a posledný z prvej automaticky zostúpi a siedmy hráč bude hrať s druhým baráž. Pokiaľ niekto v prvej lige nebude mať sedem účastí, tak sa budeme na neho pozerať ako keby nikdy tú súťaž ani nehral a priamo zostúpi do druhej ligy po ukončení dekády. Prvá liga nie je uzavretý projekt a počas dekády budem intenzívne vnímať „návštevy“ hráčov z iných líg  a podľa toho aj určíme, kde daný hráč bude hrať.

Bodovanie: Body v každom kole sú vypočítané ako súčet bodov za umiestnenie podľa tabuľky na tejto stránke + 1 bonusový bod za každé víťazstvo v skupine  V prípade, že bude na hosťovaní v I. lige hráč druhej ligy zarátava sa mu do tabuľky počet bodov ako keby skončil v svojej súťaži na rovnakom mieste s násobkom 1,5. Hráme v dekáde 13. turnajov, kde sa do konečnej tabuľky zaráta 12. najlepších výsledkov. A keďže táto dekáda je prvá, kde budeme dohrávať dve ligy, budeme počas tejto dekády sledovať ako nám vyhovuje stanovený systém a poprípade pružne reagovať a robiť  zmeny s cieľom vybudovať transparentný systém s čo najmenšou chybovosťou.

Počas turnajov platí v priestoroch šípkarského klubu ZM „hrešné“, čo  znamená, že po vstupe do priestorov klubu v deň hrania turnaja sa jednej nadávke rovná 0,50 centov na renovácie klubových priestorov.

Začiatok turnaja 1. kolo 6.3.2019 o 18:00 hod. 
Koniec turnaja – 13. kolo 29.5.2019 o 18:00 hod. 


.

CENY :

I. ZMŠSL:

1.miesto  –  športový pohár + šampanské

2.miesto  –  športový pohár + šampanské

3.miesto  –  športový pohár + šampanské

Umiestnenie Počet hráčov
1-8. 9-16.
1 120 150
2 80 110
3 40 70
3 40 70
5-8. 20 – prvé nepostupové miesta 40
10 – druhé nepostupové miesta
9-16. X 20 – prvé nepostupové miesta
10 – druhé nepostupové miesta

II. ZMŠSL:

1.miesto  –  športový pohár + šampanské

2.miesto  –  športový pohár + šampanské

3.miesto  –  športový pohár + šampanské

Umiestnenie Počet hráčov
1-8 9-16 17-32 33-64
1 120 150 180 210
2 80 110 140 170
3 40 70 100 130
3 40 70 100 130
5-8 20 40 70 100
9-16 20 40 70
17-24 20 40
25-32 10 20
33-48 20
49-64 10