Zlatomoravecká liga – Turnaje v elektronických šípkach 
Turnaje sa hrajú v šípkarskom klube v Zlatých Moravciach na ul. Sládkovičovej 441/1
Od 1.12.2018 do 23.2.2019 hráme ZMŠL spravidla v sobotu so začiatkom  pre kohokoľvek kto má záujem hrať  otvorená štvrtá liga o 17:30 hod., tretia liga od 18.00 hod., druhá liga o 19.30 hod., prvá liga 20.30 hod., alebo v piatok, čo sa  upresňuje v komentári z posledného turnaja. Zúčastniť štvrtej ligy sa môže ktokoľvek kto príde v stanovenú dobu.

Systém turnaja V štvrtej lige budeme hrať podľa množstva hráčov na lige buď obojstranný pavúk alebo skupiny v ktorých sa hrá hra 501 DO na dva víťazné legy a za stavu 1:1 rozhodujúci leg cricket. Po ukončení skupín sa bude hrať play off, kde hrá 8 najlepších hráčov štvrťfinále potom semifinále, súboj o 3 miesto na tri víťazné legy a finále, kde sa bude hrať takisto na tri víťazné legy. V prípade, že by uvedený systém nevyhovoval organizátor určí pravidlá odohratia turnaja.

Prvá liga a druhá liga a tretia liga bude hrať skupiny po 4 hráčoch, kde budú hráči do nich nasadení vždy systémom 1,3,5,7 a 2,4,6,8 z priebežnej  tabuľky a bude sa hrať o dve postupové miesta, kde si hráči zahrajú semifinále na tri víťazné legy a následne súboj o 3. miesto a finále takisto na tri víťazné legy. Zmena pri neúčasti hráčov druhej ligy hráči, ktorí budú z tretej ligy na hosťovaní v druhej nebudú hrať svoju súťaž. Prvá liga sa pre túto dekádu stáva uzavretou a v prípade neúčasti niektorého z hráčov budú hrať hráči jednu skupinu o štyri postupové miesta.

Počas tejto dekády budeme hrať 29.12.2018 Majstrovstvá Zlatých Moraviec  a tri alebo štyri ZLATOMORAVECKÉ TOPKY, kde budeme hrať všetci hráči v jednom pavúku a nasadzovanie do tohto pavúka bude podľa spoločnej tabuľky, ktorú nájdete v tabuľkách líg v spodnej časti v lište excelovského súboru.

Pri hre 501 DO za stavu 1:1 alebo 2:2 rozhodujúci leg sa hrá cricket.

Bodovanie: Body v každom kole sú vypočítané ako súčet bodov za umiestnenie podľa tabuľky na tejto stránke + 2 body za každé víťazstvo v turnaji + 2 body za každý vyhratý leg, + 5 bodov za každé hodené 20 a 19 – bingo, + 10 bodov za zavretie do 5 kola pri hre 501 DO alebo cricket, + 50 bodov za zavretie do 4 kola pri hre 501 DO alebo cricket. Hráči a hráčky druhej, tretej a štvrtej ligy získavajú dvojité body keď budú hrať v na zlatomoraveckých TOPKÁCH. Na lige v Nováckej lige hráči a hráčky druhej, tretej a štvrtej ligy získavajú 1,5 násobok bodov a bude sa im rátať vyššie bodové skóre v danom týždni, ktoré dosiahnu buď v Novákoch, alebo u nás na lige.Keď bude hráč alebo hráčka štvrtej ligy, tretej ligy hrať vo vyššej súťaži  zaráta sa mu 1,5 násobka bodov, ale bude hrať len druhú ligu, tretiu ligu a svoju v ten večer nie. Keď budú hrať hráči prvej,druhej, tretej alebo štvrtej ligy v sobotu pred našou ligou aj na nejakom softovom turnaji pod záštitou SŠF – Regióne, Mastri, TOPKE, /poprosím v dresoch klubu/  budú im v ten deň zarátané lepšie body do tabuľky podľa Open bodovania a pre hráčov okrem prvej ligy aj 1,5 násobok bodov. Hráme v dekáde 13 turnajov, kde sa do konečnej tabuľky zaráta 12. najlepších výsledkov. Na konci dekády ak bude mať hráč menej účastí ako 7. pozerá sa na neho ako keby danú ligu vôbec nehral a priamo zostupuje o súťaž nižšie. A keďže rozbiehame projekt štvrtá liga,  počas tejto dekády budeme upresňovať časy začiatkov turnajov, systém a podobne s cieľom vybudovať transparentný systém s čo najmenšou chybovosťou.

.

A od  piatku 31.8.2018 sa zavádza hrešné a to znamená, že po vstupe do priestorov klubu v deň hrania turnaja sa jednej nadávke rovná 0,50 centov na renovácie klubových priestorov.

Začiatok turnaja 1. kolo 1.12.2018 o 17,30 hod. IV. liga, od 18:00 hod. III liga,  od 19.30 hod. II liga,  od 20.30 hod. I liga.
Koniec turnaja 13. kolo 23.2.2019 o koľkej uvidíme týždeň predtým.

Umiestnenie Počet hráčov
1-8 9-16 17-32 33-64
1 120 150 180 210
2 80 110 140 170
3 50 80 110 140
4 30 60 90 120
5-6 20 40 70 100
7-8 10 30 50 80
9-12 20 40 60
13-16 10 30 50
17-24 20 40
25-32 10 30
33-48 20
49-64 10

.

CENY :

Prvá liga:
1. miesto  POHÁR + šampanské
2. miesto  POHÁR + šampanské
3. miesto  POHÁR + šampanské

Druhá liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské

Tretia liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské

Štvrtá liga:

1. miesto POHÁR + šampanské
2. miesto POHÁR + šampanské
3. miesto POHÁR + šampanské