Kontakt

Administrátor: Vladimír Rajnoha
+421 904 707 458
vlado1972@gmail.com

Hracie miesto Zlaté Moravce ul. Robotnícka  č. 399/38 – OCEÁN