Termíny turnajov do konca leta 2019

27.7. 2. letocup v ZM – softy – 19.00 hod. 3.8. 3. letocup v ZM – softy – 19.00 hod. 10.8. voľno 17.8. 4. letocup v ZM – steely – 19.00 hod. 24.8. Majstrovstvá Partizánskeho steely 31.8. finálové kolo ZM letocupov. – 19:00 hod.

Pravidlá a systém finálového turnaja ZM-letocupov

Toto leto hráme štyri samostatné letocupy, ktoré vždy po ukončení turnajov vyhodnocujeme. Dva letocupy hráme v steeloch a dva v softoch. Každý letocup pozostáva z dvoch turnajov, pri ktorých sa spočítajú body v obidvoch turnajoch a v súčte obidvoch turnajov odmeňujeme trojicu najlepších. Z uvedených štyroch letocupov sa robí jedna spoločná tabuľka, ktorá je rozhodujúca […]